Etkinlik Hakkında

Yaşamın devamlılığı için gerekli olan suyun kaynağından alınıp kullanıcıya iletilmesine kadar geçen süreç, kalkınma açısından şehir yaşamı için hayati bir öneme sahiptir. Ülkemizde 10. Kalkınma Planı ile beraber “yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, su kayıp-kaçakları önlenmesi, mevcut şebekelerin iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılması” hususları, su kayıplarının önlenmesi ve bunu sağlamak üzere kentin altyapı yatırımlarını özellikle yerel yönetimler için stratejik bir konuma gelmiştir.

8 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ile su kayıp ve kaçaklarının önlenmesine dair sektörde ve ülkemizde yeni bir sayfa açılmış oldu.

Yönetmeliği takiben ilkini 2014’ te gerçekleştirdiğimiz Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu & Sergisi; su kaynaklarının en etkin biçimde kullanılması, içme suyu temininde gelir getirmeyen su kayıplarının azaltılması, verimlilik iyileştirmeleri, entegre su yönetimi, başarılı örnek uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının tartışıldığı ve sunulduğu önemli bir platform haline gelmiştir.

Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği tarafından düzenlenen Forum & Sergi 2014 yılından bugüne kadar 8000'i aşkın ziyaretçisi ile su yönetimi profesyonelleri, yerel yönetimleri, üniversiteleri, sulama birliklerini, finans sektörünü bir araya getirip sektör dinamiklerine yön vermektedir.

İletişim

Maven Etkinlik ve Fuarcılık A.Ş.

Telefon: +90 850 309 38 51

E-mail: info@maven.events

Sponsorluk ve Stant Satış

Burak Doğan

Telefon: +90 532 524 06 62

E-mail: burak@maven.events

shape