Katılımcı Profili

 

\

Boru Üretici Firmalar

\

Pompa Üretici Firmalar

\

Vana Üretici Firmalar

\

Bakanlıklar

\

Belediyeler

\

Su ve Kanalizasyon İdareleri

\

Altyapı Müteahhit Firmaları

\

Mühendislik ve Danışmanlık Firmaları

\

Proje Firmaları

\

Kazısız Teknoloji Firmaları

\

Tahribatsız Muayene Kuruluşları

\

Boru içi Temizlik Görüntüleme Rehabilitasyon Firmaları

\

Su Kayıp Kaçakları Tespit ve Önleyici Firmalar

\

Yeraltı Radar Görüntüleme Firmaları

\

Altyapı Yazılım ve Donanım Firmaları

\

Ultrasonik ve Elektromanyetik Ölçüm Firmaları

\

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Firmaları

\

Malzeme Kalite Kontrol Test Merkezleri

\

Altyapı Varlık Yönetimi Firmaları

\

Lojistik ve Sigorta Şirketleri

\

İş Güvenliği Firmaları

\

Gözetim, Denetim ve Belgelendirme Firmaları

\

Eğitim ve Sertifikasyon Firmaları

\

Bankalar

\

Üniversiteler

\

Sivil Toplum Kuruluşları