1. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ve Sergisi

1. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ve Sergisi Programı

28 Ağustos 2014 Perşembe

11:00 – 12:00 – Fuar Resmi Açılışı

Yasin TORUN – Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği Başkanı

Prof. Dr. Nuh BİLGİN – Tünelcilik Derneği Başkanı

Prof. Jens HOELTERHOFF – GSTT Yönetim Kurulu Başkanı

Derek CHOI – ISTT Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Dursun Atilla ALTAY – İSKİ Genel Müdürü

Prof. Dr. Cumali KINACI – Su Yönetimi Genel Müdürü

Dr. Kadir TOPBAŞ – İBB Başkanı (TM)

Prof. Dr. Veysel EROĞLU – Orman ve Su İşleri Bakanı (TM)

12:00 – 13:00 – Öğle Arası

13:00 – 15:00 – Forum – I. OTURUM : SU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cumali KINACI, Su Yönetimi Gn. Md.

Konuşmacı-1: Dündar ÖZDEMİR (TURKCELL) – Su Yönetimi ve Kayıp-Kaçakların Önlenmesinde Makineler Arası İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

Konuşmacı-2: Hüseyin ÇELİK (MANAS) – Gees ( Geliri Elde Edilemeyen Su ) Azaltılmasında Yeni Yaklaşımlar

Konuşmacı-3: Sebahattin YURTSEVEN (ALP Sosyal Hizmetler) – Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Başarı Kriterleri ve Teknoloji Kullanımı

Konuşmacı-4: Prof. Dr. Habib MUHAMMETOĞLU (Akdeniz Ünv) – Su Kayıplarının Yönetiminde Temeller ve Yeni Yaklaşımlar

15:00 – 15:30 – Ara (Networking Break)

16:00 – 17:30 Forum – II. OTURUM : İÇME SUYU ŞEBEKE MODELLERİNİN (Hidrolik Modeller, Basınç Yönetimi, Alt Bölge, CBS, SCADA, vb.) PLANLANMASI

Oturum Başkanı: Dr. Rüstem KELEŞ, SASKİ Genel Müdürü

Konuşmacı-1: Ümit SARIBACAK (ALTER) – İçme ve Kullanma Suyu Şebeke Modelleme ve Yönetim Sistemleri

Konuşmacı-2: Ümit CANTÜRK (TEKSU A.Ş.) – Su Kayıplarının Kontrolünde Entegre Çözümler

Konuşmacı-3: Ramazan TUNÇER (SCHNEIDER ELECTRIC) – Su şebeke yönetimi çözümleri ve kayıp suyun azaltılmas

Konuşmacı-4: Övül AKYOL (SIEMENS) – Akıllı Su Yönetimi

Konuşmacı-5: Dr. Deniz AYDIN (ODAKENT) – Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemleri ve Kurumsal Çözümler

18:00 1. Gün Kapanış

 

 

29 Ağustos 2014 Cuma

10:00 – 12:00 Forum – III. OTURUM :GELECEK SU İÇİN NELER GETİRECEK?

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA, (E) Müsteşar

Konuşmacı-1: Prof. Dr. Cumali KINACI, Su Yönetimi Gn. Md.

Konuşmacı-2: Dr. Dursun Atilla ALTAY – İSKİ Genel Md.

Konuşmacı-3: Dr. Ahmet H. ALPASLAN – İZSU Genel Md.

Konuşmacı-4: İlhan BAYRAM – İSU Genel Md.

12:00 – 14:00 – Öğle Arası

14:00 – 16:00 Forum– IV. OTURUM : SU KAYIP VE KAÇAKLARI İÇİN TESPİT VE KONTROL YÖNTEMLERİ

Oturum Başkanı: Recep ŞAHİN – TBB Genel Sekreter Yrd.

Konuşmacı-1: Onur BEKTAŞ (ALTER) – Fiziksel Kayıpların Azaltılmasında Aktif ve Pasif Kontrol Yöntemleri

Konuşmacı-2: Hamid GOORKANI (PURE Technologies) – İsale Hatlarında Boru Hattı Durum Değerlendirmesi ve Sızıntı Tespit Yöntemleri

Konuşmacı-3: Claudia SILVANI (HITACHI EUROPE) – Su Kayip ve Kaçakları ve Enerji Tasarrufu

Konuşmacı-4: Başak KIVANÇ (SIEMENS) – Su Şebekelerinde Kayıp Kaçak Kontrolü

16:00 – 16:30– Ara (Networking Break)

16:30 – 18:30 Forum – V. OTURUM : TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SU KAYIP VE KAÇAKLARI İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Oturum Başkanı: Yasin TORUN – AKATED Yönetim Kurulu Bşk.

Konuşmacı-1: Ramazan TUNÇER (SCHNEIDER ELECTRIC)- Global referanslarımızdan örnekler (Farklı ölçeklerdeki şehirlerden uygulama örnekleri)

Konuşmacı-2: Ogün Hakan ÇİÇEK (AQWADEM) – Fiziksel Olmayan/Ticari Kaçaklar : Nedir, Ne Düzeyde Olur, Ne kadar önemsenmelidir?

Konuşmacı-3: Gökhan CİNGÖZ (İSKİ)- Su Yönetiminde Kayıp Kaçakların Düşürülmesi Pilot Uygulaması

Konuşmacı-4: Şener POLAT (Rädlinger Primus Line GmbH)- Su Kayıplarının Rehabilitasyon ile Önlenmesi için Uygulama Örnekleri

Konuşmacı-5: Ulrike RABMER-KOLLER (Rabmer GreenTech GmbH) – Entegre Sızıntı Algılamalı Kablosuz TV ile Boru Muayenesi

18:30 Forum Kapanışı

1. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ve Sergisi’nden Fotoğraflar

İletişim

Maven Etkinlik ve Fuarcılık A.Ş.

Telefon: +90 850 309 38 51

E-mail: info@maven.events

Sponsorluk ve Stant Satış

Burak Doğan

Telefon: +90 532 524 06 62

E-mail: burak@maven.events

shape